ยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ

ยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ

 

1.     รยบ.๑ ๑/๔ ตัน (ฮัมวี่)เป็นยานยนต์รบของตอนคอยเหตุ มีอาวุธประจำรถ ปก.M.๒๔๐ G ขนาด ๗.๖๒ มม.

2.  ถ.เบา ๒๑ FV.๑๐๑ เป็นยานยนต์รบในตอมรถถัง  มีอาวุธหลัก ปถ.๗๖ มม. และปืนกลร่วมแกน ขนาด ๗.๖๒ มม.

 

 

 3.  รสพ.M.๑๑๓ A.๒ เป็นยานยนต์รบในหมู่ปืนเล็ก  มีอาวุธหลัก ปก.๙๓

4. รสพ.M.๑๐๖ A.๒ เป็นยานยนต์รบในหมู่เครื่องยิงลูกระเบิด  อาวุธหลัก เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔.๒ นิ้ว ๑๐๕ มม.

Share
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์