แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า เขียนโดย SAM 41
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 63 เขียนโดย SAM 43
การตรวจสภาพความพร้อม กำลังพล และยุทโธปกรณ์ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เขียนโดย SAM 35
มอบผ้าห่มกันหนาว ทบ. และถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เขียนโดย SAM 71
ร่วมทำกิจกรรมการจัดทำบ่อดักไขมัน เขียนโดย SAM 47
กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เขียนโดย SAM 57
กิจกรรมการใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก เขียนโดย SAM 69
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เขียนโดย SAM 72
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เขียนโดย SAM 640
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย SAM 643
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 66 พรรษา เขียนโดย SAM 661
เรียน ถ.หลัก57 (T-84 Oplot) เขียนโดย SAM 837
พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เขียนโดย SAM 896
ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561 เขียนโดย SAM 893
เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 816
กำลังพลออกกำลังกายตาม รปจ.ของหน่วย เขียนโดย SAM 804
การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน. เขียนโดย SAM 612
จัดงานเลี้ยงให้กับทหารผลัดปลดประจำการ เขียนโดย SAM 658
ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น.และท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน.. เขียนโดย SAM 530
พัฒนาเขตสุขาภิบาลและจัดสถานที่ เขียนโดย SAM 606
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์