แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เขียนโดย SAM 248
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย SAM 275
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 66 พรรษา เขียนโดย SAM 275
เรียน ถ.หลัก57 (T-84 Oplot) เขียนโดย SAM 328
พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. เขียนโดย SAM 399
ตรวจสภาพความพร้อมรบ ฝึกหมู่ ตอน หมวด ปี 2561 เขียนโดย SAM 456
เตรียมการฝึก หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 385
กำลังพลออกกำลังกายตาม รปจ.ของหน่วย เขียนโดย SAM 400
การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน. เขียนโดย SAM 228
จัดงานเลี้ยงให้กับทหารผลัดปลดประจำการ เขียนโดย SAM 304
ฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น.และท่าอาวุธตามคู่มือพระราชทาน.. เขียนโดย SAM 258
พัฒนาเขตสุขาภิบาลและจัดสถานที่ เขียนโดย SAM 282
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผลัดปลด 1/59 เขียนโดย SAM 258
สวดมนต์/ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์ เขียนโดย SAM 241
ทดสอบประเมินความรู้กำลังพล เพื่อออกฝึก หมุ่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 203
การทดสอบการฝึกบุคคลท่าอาวุธของกำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 187
การทดสอบการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า กำลังพลในส่วนที่เตรียมฝึกยกระดับ เขียนโดย SAM 210
กำลังพลออกกำลังกายตามระเบียบปฏิบัติประจำ เขียนโดย SAM 235
เตรียมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 203
เตรียมการฝึก/ตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2561 เขียนโดย SAM 270
   
ขอให้ทำงานอย่างมีเกียรติอย่างลูกผู้ชาย..............และรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้
   
กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ........................................ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ........................................
© กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์